پایان نامه بررسی فونستیک شیخک ها

به منظور بررسی فون شیخک ها، طی تحقیقی در سال ۱۳۹۱، بیش از ۱۸۷ نمونه از مناطق مختلف دشت مغان و کوهپایه ای اطراف آن جمع آوری گردید. نمونه ها با تور حشره گیری استاندارد و سایر روش ها گردآوری و با ثبت GPS و بیوتوپ منطقه به آزمایشگاه انتقال داده شد. با مراجع به منابع معتبر و تشخیص نمونه ها از مشخصات رنگ، شکل، اندازه ی اندام های مختلفی از قبیل فرورفتگی جلویی سر حد فاصل چشم های مرکب (Fastigium)، صفحه بالایی و جانبی پیش گرده، خارها و تزئینات پاها، رگ بندی بال پوش ها و بال ها و فوق مقعدی و سایر ویژگی ها، هشت گونه شناسایی گردید. سپس نتایج با نمونه های نگهداری شده در موزه ی ملی حشرات هایک میرزایانس مقایسه و تایید نام گردیدند. گونه های زیر اولین بار از محدوده ی تحقیق گزارش می شوند. فهرست مطالب چکیده مقدمه فصل اول: کلیات ساختمان بدن راسته ی شیخک ها سر شاخک ها سینه پاها بال ها شکم تغذیه و رفتار شکارگری در شیخک ها جفت گیری در شیخک ها تخم گذاری در شیخک ها دگردیسی در شیخک ها دفاع و استتار عمر شیخک ها جایگاه سیستماتیک شیخک ها توالی سطح های رده بندی طبقه بندی…

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)