پایان نامه بررسی میزان اثر بخشی آزمایشگاههای دبیرستان ها در یادگیری از دیدگاه دانش آموزان مقطع متوسطه

اهمیت تجربه ی فردی دانش آموز در درک مفاهیم علوم تجربی بر کسی پوشیده نیست ، واضح است دانش آموز با انجام آزمایش و کسب تجربه ی عملی انس و الفتی با علوم پیدا می کند که با روش های تئوری دست یافتنی نیست . اگر مطالعه ی کتاب درسی با انجام آزمایش های مربوط به آن همزمان باشد ، دانش آموز را در مسیر کشف پدیده ها و قوانین طبیعت قرار میدهد و بدین ترتیب آموخته های او بیشتر و درک او عمیق تر می شود . دانشمندان نیز با همین روش به کشف قوانین و پدیده های طبیعی نائل شده اند . روش مکاشفه ای روحیه ی جستجو گری را در دانش آموز تقویت می کند و به او می آموزد تا با مشاهده ی پدیده های مختلف در آنها تعمق کند و در صدد کشف آنها بر آید . فهرست مطالب: فصل یکم: طرح تحقیق مقدمه بیان مسئله ضرورت و اهمیت تحقیق اهداف تحقیق سوالات تحقیق تعریف واژه ها و اصلاحات تحقیق فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقدمه مختصری در مورد تجربیات خلاقیت و نوآوری آموزش خلاقیت و نوآوری در نوجوانان و جوانان بوسیله تکنولوژی آموزشی ضرورت پارادایم های ذهنی چگونگی استفاده از تکنولوژی آموزشی…