پایان نامه بررسی تأثیر شیر مادر بر بهره هوشی کودکان اول ابتدایی
رشته پزشکی , پایان نامه / سپتامبر 8, 2015

شیر مادر حاوی مواد غذایی فراوانی است که تمام نیازهای غذایی کودک را در ۶ ماه اول سال تولد به طور کامل تأمین می کند. تا یک سالگی هم به همراه شروع مواد غذایی تکمیلی حتماً باید ادامه داده شود. شیر مادر نیاز به گرم کردن نداشته و همیشه در دسترس بوده و هیچ نوع آلودگی نیز ندارد. شیر مادر باعث تقویت ارتباط عاطفی و روحی بین کودک و مادرش می شوند و کودکانی که از شیر مادر استفاده کرده اند بهره هوشی بالاتری نسبت به کسانی که از فرمولا استفاده می کنند دارند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر شیر مادر بر بهره هوشی کودکان اول ابتدایی بود. این یک مطالعه توصیفی – مقطعی است. از بین تمام دانش آموزان سال اول که تحت سنجش توسط آموزش و پرورش قرار گرفته بودند ۱۰۰۰ نفر انتخاب و به کمک والدین دانش آموزان و مدیران مدارس پرسش نامه تهیه شده، پر و تکمیل شد پس از جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از کامپیوتر و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل نهایی صورت گرفت. در مطالعه ای که ما انجام دادیم بین گروههای سنی زیر ۳ ماه اصلاً شیر مادر نخورده و تا ۳ ماه شیر مادر خورده ارتباط معنی داری…