چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-25)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی نشانه های اختلالات روانی از ابعاد مختلف زیر مقیاس ها: جسمانی سازی – وسواس / اجبار – حساسیت بین فردی – افسردگی – اضطراب – هراس – اندیشه پردازی پارانوئید – روان گسسته گرایی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

آزمون اندریافت سالمندان (SAT)
پرسشنامه / آگوست 24, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ تصویر هدف: فرافکنی اختلالات روانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.