پرسشنامه ارزیابی مدیریت پیش دبستانی
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: ارزیابی مدیریت پیش دبستانی زیر مقیاس ها: برنامه درسی – استراتژیهای تدریس – راهنمایی برای توسعه ی جنبه های اجتماعی / احساسی – توسعه و تحول زبان و سواد – توسعه و تحول شناختی – توسعه فیزیکی – توسعه زیبا شناسی – مشارکت خانوادگی – ارزیابی بچه ها – برنامه ورود معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.