مقیاس اشتیاق شخصی (RPII)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده زیر مقیاس ها: اهمیت – علاقه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس اشتیاق شخصی هیگی و فیک (RPII)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده زیر مقیاس ها: لذت گرایی – ابراز خود نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس اشتیاق شخصی زایچکوسکی (RPII)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس اشتیاق شخصی (RPII)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: سنجش اشتیاق شخصی مصرف کننده زیر مقیاس ها: اهمیت – لذت – خطر نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.