مقیاس علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان
پرسشنامه / ژانویه 20, 2016

تعداد گویه ها: ۷۸ هدف: بررسی علل گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در جوانان زیر مقیاس ها: فردی (نگرش مثبت به مواد مخدر، افسردگی، پرخاشگری، اضطراب، عدم تحمل شکست و ناکامی، کنجکاوی، نداشتن اعتقادات مذهبی) – بین فردی و محیطی (خانواده، دوستان، مدرسه) – اجتماعی (کمبود امکانات فرهنگی ، ورزشی و تفریحی، توسعه صنعتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی، عدم دسترسی به سیستم های خدماتی، حمایتی و مشاوره ای، بازار مواد مخدر) معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۹۲ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه اعتیاد به کار
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش اعتیاد به کار در افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه گرایش به اعتیاد گراهام و لئون
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش گرایش به اعتیاد در افراد سازندگان پرسشنامه: گراهام و لئون معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مستند اقدام پژوهی چگونه توانستیم یک دانش آموز سیگاری را از منجلاب اعتیاد نجات داده و به زندگی عاری از اعتیاد برگردانیم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 18, 2015

در حدود مورخه ۱۰/۸/۱۳۹۰ بخشنامه ای در خصوص جذب دانش آموزان لازم التعلیم از دانش آموزان بازمانده از تحصیل صادر گردید، در راستای آن یک تن از شاگردان در آموزشگاه جذب گردیدند. ایشان یک سال تمام در یک کلام، ما را در کلاف روزگار، کلافه نمودند، با غیبت مکرر، با رفتار نابهنجار و گاه ناشایست، خلاصه در آزار ما و دیگران سنگ تمام گذاشتند. سال بعد آموزشگاه به هزار و یک دلیل ثبت نام ایشان را مشروط نمودند که تعهدی از اداره آموزش و پرورش داشته باشند و چنین شد. در سال ۹۱ نیز ثبت نام گردید. هنوز بیست روز از شروع کلاسها نگذشته بود شاگردان کلاس هر یک به نوعی از نوعها، از ایشان شاکی شدند در یک آموزشگاه مختلط رفتارهای نامطلوب ایشان هر چند به زحمت اما قابل کنترل بود. اما مشکل بسی فراتر از اینها پای گذاشت. ایشان اعتیاد شدیدی به کشیدن سیگار داشتند در سال ماضی به گونه ای این عمل را پنهان نموده بودند هر چند یکی از همکاران که خودش سیگاری بودند بارها به ما گوشزد نموده بودند که از بوی دهان ایشان بر می آید که وی سیگار می کشد. اما امسال پس از گزارشهای همکلاسیهایش، یک روز در کنار دیوار خانه ی…

مقیاس نگرش نسبت به مصرف سیگار
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: سنجش نگرش نسبت به مصرف سیگار زیر مقیاس ها: شناختی – عاطفی – رفتاری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس کنترل شخصی (PCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی کنترل شخصی در جهت عدم مصرف مواد (در دو حالت گذشته و حال) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز زرگر و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی آمادگی افراد برای ابتلا به اعتیاد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل زیر مقیاس ها: انتظارات مثبت (تسهیل اجتماعی – لذت – رابطه جنسی – کاهش تنش) – انتظارات منفی (اجتماعی – هیجانی – جسمی – عملکرد شناختی) نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس اعتیاد به اینترنت
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش میزان اعتیاد به اینترنت نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی وابستگی به سیگار (نیکوتین) نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.