پرسشنامه جو ایمنی در محل کار
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: ارزیابی جو ایمنی محل های کار زیر مقیاس ها: تعهد مدیریت برای ایمنی و اولویت مسایل ایمنی – دانش کارگران و اطاعت از قوانین ایمنی – نگرش کارگران نسبت به مسایل ایمنی – مشارکت کارگران و تعهد نسبت به رعایت قوانین ایمنی – ایمنی محیط کار – آمادگی فوری در محل کار – توجه بیشتر و اولویت بالاتر ایمنی در مقابل محصولات – چشم پوشی از خطرات نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.