پرسشنامه نگرش به اینترنت دینف و کوآفتروس
پرسشنامه / مارس 22, 2016

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش ۲ نوع نگرش کاربران اینترنت نسبت به اینترنت (نگرش به خودکارآمدی اینترنت و نگرش نسبت به استفاده از اینترنت) زیر مقیاس ها: شناختی – عاطفی – رفتاری سازندگان پرسشنامه: دینف و کوآفتروس معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس سنجش تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: سنجش تأثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده زیر مقیاس ها: وابستگی به اینترنت – فضای صمیمیت – بحث و مناظره و روابط احساسی – مورد پذیرش قرار گرفتن – رضایت از احساس گمنامی در اینترنت – آگاهی خانواده – ارزشهای خانواده نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۴ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.