پرسشنامه وفاداری به رابطه در بازاریابی صنعتی پلانک، رید و نول
پرسشنامه / سپتامبر 14, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش میزان وفاداری به روابط در بازاریابی صنعتی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی پیترز
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش مسئولیت اجتماعی کارکنان بازاریابی زیر مقیاس ها: اهمیت قائل بودن برای فعالیت های شرکت – صداقت – تداوم در مسئولیت اجتماعی – اهمیت قائل بودن برای مسئولیت اجتماعی فراتر از حد نیاز نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات مسئولیت اجتماعی

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۳۳ هدف: ارزیابی قابلیت های بازاریابی زیر مقیاس ها: ارتباط با مشتری – محصول متمایز – خدمات به مشتری – اثربخشی فعالیت های پیشبرد – تحقیقات بازاریابی – شبکه توزیع نمره گذاری: دارد پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه ارتباط ساختار سازمانی با اثربخشی بازاریابی

ظهور و پیدایش سازمانها با زندگی اجتماعی انسانها مقارن می باشد ، و توسعه و تکامل اشکال زندگی بشر در جوامع مختلف به خصوص در قرن حاضر منجر به توسعه و گسترش سازمانهای اجتماعی مختلفی گردیده که هر روز به وسعت ودامنه آن به لحاظ رشد دانش و فنون بشر و تخصصی شدن هر چه بیشتر فعالیتها، افزوده شده و گسترش بیشتری یافته است. این امرخود معلول روند تکامل زندگی بشر و پیدایش نیازمندیهای جدیدی است که انسان امروزی را واداشته که برای پاسخگوئی به این نیازها دست به ایجاد سازمانهای مختلفی بزند که هر روز نیز بر پیچیدگی و وسعت آنها افزوده شده است و بالطبع برای اینکه این سازمانها بتوانند به بهترین نحوه پاسخگوی اهداف تعیین شده باشند ضروری است، آنها را طبق اصول و موازین علمی اداره نمایند. لذا لازمه این کار شناخت هر چه دقیق تر و کاملتر آنهاست. فهرست مطالب: فصل اول: کلیات مقدمه تعریف و بیان موضوع بیان مسأله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق چهارچوب نظری تحقیق سوالات تحقیق فرضیات تحقیق قلمرو تحقیق تعریف عملیاتی متغیرها فصل دوم: مبانی نظری و تئوریک تحقیق بخش نخست: سازمان و ساختار سازمانی تعاریف سازمان روشهای مطالعه سازمان بررسی و مطالعه ساختار سازمانی تعریف ساختار سازمان ابعاد…

پایان نامه موانع و مشکلات بازاریابی شرکت های ارائه کننده سیستم های پرداخت با راهکارهای مناسب

عنوان پایان نامه: موانع و مشکلات بازاریابی شرکت های ارائه کننده سیستم های پرداخت با راهکارهای مناسب سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۳۰   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بازاریابی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: ارزیابی بازاریابی و توجه سازمان به بازاریابی زیر مقیاس ها: گرایش بازاریابی – ویژگی های کارکنان واحد بازاریابی – استراتژی های شرکت – پیش بینی – عملکرد – سیاست قیمت گذاری – کوچک سازی – بودجه بندی – بازاریابی رابطه ای نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی لاگس و همکاران
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: بررسی فرایند انطباق راهبرد بازاریابی با بازارهای بین المللی زیر مقیاس ها: انطباق محصول با بازار صادرات – انطباق قیمت با بازار صادرات – انطباق ترفیع با بازار صادرات – انطباق توزیع با بازار صادرات نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه لی و پارک
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه زیر مقیاس ها: ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت – ارتباطات متفاوت با گروه های مختلف مشتریان – ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای حاصل شدن نتیجه های مناسب – تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی سازندگان پرسشنامه: لی و پارک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی ارتباطات بازاریابی یکپارچه زیر مقیاس ها: ویژگی های پیام های ارتباطی – ارتباطات یکپارچه جهت پیام های مستمر – ارتباطات متفاوت برای گروه های هدف – ارتباطات دو سویه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارتباط و بازاریابی توصیه ای لام و مایزرسکی
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش ارتباط و بازاریابی توصیه ای زیر مقیاس ها: داخل گروه – خارج گروه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.