مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور چند بعدی یو و دانتو
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: ارزیابی ارزش ویژه برند از نظر مشتری زیر مقیاس ها: وفاداری به برند – کیفیت درک شده – آگاهی از برند و پیوند برند – ارزش ویژه برند کلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور لاسار و همکاران
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور زیر مقیاس ها: عملکرد – تصویر اجتماعی – ارزش – قابلیت اعتماد – دلبستگی / تعلق نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری کایامان و ارسلی
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: ارزیابی ارزش ویژه برند مشتری محور در صنعت هتلداری زیر مقیاس ها: وفاداری برند – کیفیت ادراک شده – تصویر برند نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور
پرسشنامه / آگوست 25, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: بررسی ارزش ویژه برند مشتری محور زیر مقیاس ها: آگاهی از برند – قدرت پیوندهای برند – مناسب بودن پیوندهای برند – منحصر بفرد بودن پیوندهای برند نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.