مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۹۰ هدف: ارزیابی بلوغ اجتماعی کودکان در درمانگاه های روانپزشکی زیر مقیاس ها: کفایت شخصی (جهت گیری شغلی – خود رهبری – توانایی تحمل فشار روانی) – کفایت فردی (ارتباط – اعتماد معقول – همکاری) – کفایت اجتماعی (تعهد اجتماعی – تحمل اجتماعی – آمادگی برای تغییر) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.