پرسشنامه بلوغ عاطفی یاشویر سینک و بهار گاوا (EMS)
پرسشنامه / آوریل 8, 2017

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش میزان بلوغ عاطفی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: عدم ثبات عاطفی – بازگشت عاطفی – فروپاشی شخصیت – ناسازگاری اجتماعی – فقدان استقلال سازندگان پرسشنامه: یاشویر سینک و بهار گاوا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس بلوغ اجتماعی رائو (RSMS)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۹۰ هدف: ارزیابی بلوغ اجتماعی کودکان در درمانگاه های روانپزشکی زیر مقیاس ها: کفایت شخصی (جهت گیری شغلی – خود رهبری – توانایی تحمل فشار روانی) – کفایت فردی (ارتباط – اعتماد معقول – همکاری) – کفایت اجتماعی (تعهد اجتماعی – تحمل اجتماعی – آمادگی برای تغییر) نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های رفتاری و بلوغ
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی سبکهای رفتار سازمانی مدیران نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بلوغ فرآیندهای سازمانی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان بلوغ فرآیندها در سازمان معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بلوغ سازمانی
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان بلوغ سازمانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.