مستندسازی تجربیات شغلی آموزگار در دوره ابتدایی برای اخذ رتبه خبره
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

یادگیری و یاددهی از اولین روزهای زندگی بشری همواره وجود داشته و با زندگی انسانها عجین می باشد. چرا که بدون آموختن نمی توان در اجتماع زندگی کرد و حتی زنده ماند. آموزش کودک انسان نسبت به سایر جانداران بسیار مشکل و زمان بر می باشد بهمین خاطر اولین مربی انسان یعنی مادر و پدر باید روزهای طاقت فرسای زیادی را تحمل بنمایند تا بتوانند جهت تعلیم و تربیت ایشان قدمهای مثبت بر دارند و به استعدادهای نهفته ایشان پی ببرند و او را مستعد یادگیری و مهارت آموزی برای زندگی و تحصیل علوم گوناگون بنمایند. بعد از اولیاء جامعه خود نیز به عنوان مدرسه و محل تعلیم و تربیت عمل می کند. اعضای خانواده، فامیل ها، همبازی های کوچه و محله و در روزگار جدید رسانه های جمعی در تعلیم و تربیت انسانها نقش اساسی و اصلی را دارند با این حال به منظور پاسخگویی به استعداد کودکان مراکز تعلیم و تربیت تأسیس شده و همه سعی دارند از همان دوران نو نهالی نسبت به آموزش و توانمندسازی کودکان وارد عمل شوند. مهد کودکها، کودکستانها، مراکز فرهنگی، هنری و اماکن ورزشی و در نهایت مدارس باید پاسخگویی نونهالان باشند حتی اگر کودکان به دلایلی ناتوان باشند باز این روزها…

مستند صد صحفه ای آموزگار کلاس ابتدایی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

مقدمه: ارائه توضیح کلی درخصوص حوزه فعالیت کارمند: حوزه فعالیت: آموزگار کلاس های چندپایه در روستا ۱ ارزشیابی عمومی: – نقاط قوت در زمینه وظایف و مسئولیت های شغلی: مدیریت و سازماندهی یک کلاس چندپایه الف) براساس واقعیت ها تصمیم گرفتن (مشکلات عدیده کلاس های چندپایه) ب) مثبت اندیشی در این کلاس ها به لحاظ سختی فوق العاده آن ج) هرگز از یادگیری غافل نشدن و هر روز بیش از دیروز د) برقراری ارتباط موثر با تنوع پایه ی دانش آموزان – نقاط ضعف درزمینه وظایف ومسئولیت های شغلی : الف) مشکلات کلاس های چندپایه تمام نشدنی هستند. ب) کمبود وقت به لحاظ تعداد دانش آموزان و چندپایه بودن آنها ج) گاهی نمی توان با تفاوت های فردی دانش آموزان ساخت. د) محرومیت روستاها و کلاس ها چندپایه و … . ۲ اقدامات خاصی که درطول خدمت صورت گرفته و به نتیجه رسیده است. اقدامات یکی و دو تا نبودند اما مهم ترین آنها ساختن با دانش آموزان با ویژگی ها و تفاوت های فردی گوناگون واقعا سخت بوده است اما وقتی در روند تدریس کلاس های چندپایه به وضوح می بینی آنها درس را فهمیده اند بزرگترین لذت زندگی به یک آموزگار دست می دهد. ۳ بیان نکات ویژه…