پرسشنامه ترجیح سبک تدریس
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش سبک تدریس ترجیحی افراد زیر مقیاس ها: ایجاد ارتباط – استمرار ارتباط – اثربخش ساختن ارتباط – ارزشیابی ارتباط نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.