جدول زمینه یابی ترس ولپی – نسخه سوم (FSS-III)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۸۹ هدف: سنجش نوع و میزان ترس افراد زیر مقیاس ها: هراس از حیوانات – هراس از ارزیابی – هراس اجتماعی – گذر هراسی – هراس از خون – هراس طبیعی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.