پرسشنامه تصویر برند شرکت های خصوصی
پرسشنامه / دسامبر 20, 2016

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش تصویر برند شرکت های خصوصی زیر مقیاس ها: برند – خدمات – مناسب بودن – کیفیت – تنوع / انتخاب – جو معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تصویر ذهنی برند
پرسشنامه / ژوئن 28, 2016

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش متغیر تصویر برند معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تصویر برند شرکت در بانکداری خرد براوو و همکاران
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: اندازه گیری تصویر برند در بانکداری زیر مقیاس ها: خدمات ارائه شده – موقعیت – مسئولیت اجتماعی – تأثیر کلی – کارکنان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.