مقیاس تعارض زناشویی کانزاس اگمان و همکاران (KMCS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش تعارض زناشویی سازندگان پرسشنامه: کنث اگمان ، ویرجینیا ماکسلی و والتر آر. اسچام معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: سنجش تعارض های زن و شوهر و مولفه های آن زیر مقیاس ها: کاهش همکاری – کاهش رابطه جنسی – افزایش جلب حمایت فرزند – افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود – کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و دوستان – جداکردن امور مالی از یکدیگر – کاهش ارتباط موثر نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۴۲ هدف: سنجش ۷ بعد تعارضات زناشویی زیر مقیاس ها: کاهش همکاری – کاهش رابطه جنسی – افزایش واکنشهای هیجانی – افزایش جلب حمایت فرزند – افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود – کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان – جداکردن امور مالی از یکدیگر نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.