پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: سنجش تعارض های زن و شوهر و مولفه های آن زیر مقیاس ها: کاهش همکاری – کاهش رابطه جنسی – افزایش جلب حمایت فرزند – افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود – کاهش رابطه فردی با خویشاوندان همسر و دوستان – جداکردن امور مالی از یکدیگر – کاهش ارتباط موثر نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.