پرسشنامه گرایشی و تمایل سازمان برای تغییر سیلبرمن
پرسشنامه / مارس 24, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: بررسی گرایش و تمایل سازمان برای تغییر سازندگان پرسشنامه: سیلبرمن معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تغییر شغل
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش عوامل موثر در تغییر شغل معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی واین و اندی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی نقش فرآیندهای عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی زیر مقیاس ها: اضطراب و پریشانی – دوری از ابهام – گذشته نگری – منفی نگری – خوشبینی – ارزشمندی، شادی و رضایت از خود نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی تغییر سه گانه (ساختار و تشکیلات – فرآیند آموزش – تکنولوژی) در مدارس زیر مقیاس ها: ساختار و تشکیلات – فرآیند آموزش – تکنولوژی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تغییر سازمانی میل
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی تغییر سازمانی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.