پرسشنامه چگونگی استفاده از مغز و مهارت فکر کردن
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی چگونگی استفاده از مغز و مهارت فکر کردن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی آلن رو
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی سازندگان پرسشنامه: آلن رو معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ارزیابی تفکر، زبان و ارتباطات آندرسن و گروو (TLC)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی ۱۸ نوع اختلال تفکر (فقر کلام، فقر محتوی، فشار تکلم، تفکر مورد تداخل، تفکر مماسی، بی راهه رفتن تفکر، بی ربطی، بی منطقی، تداعی صوتی، واژه تراشی، تقریب سازی واژه ها، حاشیه پردازی، فقدان هدف، درجاماندگی، پژواک کلام، انسداد فکر، گفتار پطمطراق، خودارجاعی) نمره گذاری: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

فرم ارزیابی اختلال های تفکر
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: ارزیابی نوع و میزان اختلالات تفکر زیر مقیاس ها: سرعت جریان فکر – تداوم جریان فکر – محتوای تفکر – مالکیت تفکر – فرم فکر نمره گذاری: دارد سال انتشار: ۱۳۶۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر – نسخه ۱۰۴ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰۴ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: قانون گذاری – اجرایی – قضایی – تک سالاری – مرتبه سالاری – گروه سالاری – هرج و مرج سالاری – کلی – جزئی – درونی – بیرونی – آزادمنشی – محافظه کاری سازندگان پرسشنامه: استرنبرگ و واگنر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر واگنر و زانگ (TSI-R2) – نسخه ۶۵ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۶۵ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: سبک تفکر قانونگذار – سبک تفکر اجرایی – سبک تفکر قضاوتگر – سبک تفکر مونارکی – سبک تفکر سلسله مراتبی – سبک تفکر الیگارکی – سبک تفکر آنارکی – سبک تفکر کلی نگر – سبک تفکر جزئی نگر – سبک تفکر درون نگر – سبک تفکر برون نگر – سبک تفکر آزاد اندیش – سبک تفکر محافظه کار سازندگان پرسشنامه: واگنر و زانگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: ارزیابی سبک های تفکر در افراد مختلف زیر مقیاس ها: سبک تفکر اجرایی – سبک تفکر قانونی – سبک تفکر قضایی – سبک تفکر آزاد اندیش – سبک تفکر محافظه کار سازندگان پرسشنامه: استرنبرگ و واگنر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۲ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های تفکر
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبک های تفکر نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروپوزال بررسی رابطه سبک های تفکر و خودتنظیمی در بین دانش آموزان دختر

افراد همیشه در ارتباط با امور روزانه ی خود فکر می کنند، ولی همواره مسایل و مشکلات خود را نمی‌ توانند حل نمایند. آنچه‌ مهم ‌است کیفیت تفکر و همین‌ طور ارتباط بین تفکر و عمل می باشد‌. تفکر تلاش سنجیده‌ ای ‌است که ‌درجهت شکل دادن، بیان و تکوین مداوم جملات نامفهوم ذهنی صورت می گیرد. فهرست مطالب مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق مبانی نظری و عملی پژوهش مبانی نظری تعاریف اهمیت تفکر در بین دانش آموزان ویژگی های ذهنی متفکر مقایسه آموزش به روش سنتی با آموزش تفکر عوامل بستر ساز تفکر سازه سبک تعریف سبک های تفکر نظریه های سبک های تفکر اصول سبک های تفکر عوامل موثر در تحول و شکل گیری سبک های تفکر انواع سبک تفکر کارکردهای سبک تفکر اشکال سبک ها مفهوم خودتنظیمی نحوه سازماندهی کلاس درس به منظور تشویق تفکر مبانی عملی پژوهش فرضیه های پژوهش پرسشهای پژوهش تعاریف مفهومی و عملیاتی روش پژوهش جامعه آماری نمونه آماری ابزارهای اندازه گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد سبک های تفکر شیوه جمع آوری داده شیوه تجزیه و تحلیل داده ها منابع تعداد صفحات: ۲۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تفکر استراتژیک
پرسشنامه / آگوست 30, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان تفکر استراتژیک نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.