پایان نامه بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در سازمان گمرک با توجه به ساختارهای موجود

عنوان پایان نامه: بررسی راهکارهای تمرکز زدایی در سازمان گمرک با توجه به ساختارهای موجود سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۹۸   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.