پرسشنامه خشم نواکو (AI)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش خشم، تهاجم و کینه توزی در بین افراد مختلف نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.