پایان نامه بررسی رابطه درک و فهم مطالب خواندنی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی تحصیلی در درس ریاضی

با آغاز تحصیل، کودکان با دو تکلیف عمده ی یادگیری مواجه می شوند: یکی ادامه دادن به روند اجتماعی شدنشان و دیگری آموختن پاسخ به نمادهایی است که محیط را بصورت خلاصه ای از تصاویر، اعداد، طرح ها و نوشته ها معرفی می کنند. مورد اخیر یک تکلیف ذهنی خواندن، درک کردن و نوشتن است و بسط و توسعه و تکمیل آن چیزی است که تا به حال بطورشفاهی آموخته اند (گانیه، ترجمه نجفی زند، ۱۳۶۸). شعاری نژاد (۱۳۶۲) به نقل از اسکینر می گوید: یک نظام تربیتی مؤثر را نمی توان پی ریزی کرد مگر اینکه دو فرآیند ” یادگیری ” و ” تدریس ” کاملاً شناخته و فهمیده شوند. فهرست مطالب فصل اول: کلیات تحقیق بیان مسئله اهمیت و ضرورت مسئله اهداف تحقیق سوالات تحقیق تعاریف واژگان کلیدی فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق توانایی درک مطلب چگونه درک مطلب خود را افزایش دهیم؟ با تمرکز و توجه کامل مطالعه کنید مکان مطالعه روش مطالعه یادآوری پیش آموخته ها و تجربیات قبلی دانش آموز شیوه کلاسداری و روش تدریس معلم شرایط و موقعیت یادگیری نقش انگیزش و هدف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و یادگیری آنها تمرین و تکرار آمادگی خودگردانی و موفقیت تحصیلی فهم مطلب و ریاضیات…