پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: سنجش سطح معنویت و رشد معنویت زیر مقیاس ها: نگرش معنوی – توانایی معنوی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.