پرسشنامه تیم پذیری مدیران و کارکنان
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش میزان تیم پذیری مدیران و کارکنان سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.