پرسشنامه جهت گیری های هدف پیشرفت دانش آموزان میدگلی و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: ارزیابی جهت گیری های هدف پیشرفت دانش آموزان و مولفه های آن زیر مقیاس ها: تبحری – رویکردی و اجتنابی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.