پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۳۸ هدف: بررسی جو توانمندسازی در سازمان زیر مقیاس ها: روشنی هدفها – روحیه – رفتار عادلانه – شناخت و قدردانی – کار تیمی – مشارکت – ارتباطات – محیط کار سالم – آموزش نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود. همچنین برای دریافت پیشینه و ادبیات توانمندسازی میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. پیشینه و ادبیات توانمندسازی