پرسشنامه حساسیت اجتماعی
پرسشنامه / ژانویه 15, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان حساسیت اجتماعی افراد معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مستند اقدام پژوهی چگونه می توانم حساسیت و زودرنجی دانش آموزم را تعدیل نمایم؟
مستندات اقدام پژوهی / سپتامبر 21, 2015

حساسیت و زودرنجی دانش آموزان از جمله مسائلی است که تأثیرات زیادی در افت تحصیلی آنها می گذارد و حتی باعث رنجش دانش آموزان دیگر می شود. به خصوص این مسأله در مورد دانش آموزان دختر بسیار مشاهده می شود. در آغاز سالتحصیلی جدید یکی از دانش آموزانم رفتار بسیار غیرعادی داشت پس از زیرنظر گرفتن و مشاهده دقیق رفتار او متوجه شدم که این دانش آموز دچار حساسیت و زودرنجی شدید است بنابراین با همکاری مدیر و معلم دانش آموز و مشاور مدرسه با ارائه راهکارهایی و اجرای آن که با نظارت کاملی انجام می شد رفتار دانش آموز به کلی تغییر کرد به طوری که در حال حاضر یکی از دانش آموزان موفق کلاس محسوب می شود. فهرست مطالب چکیده مقدمه توصیف وضعیت موجود و بیان مسأله گردآوری اطلاعات (شواهد ۱) ۱- مشاهده ۲- مصاحبه پیشینه تحقیق الف) پیشینه نظری تعریف زودرنج چه عواملی باعث بروز حساسیت و زودرنجی در کودکان می شود؟ جلوه های حساسیت و زودرنجی در کودکان حالات و رفتار در افراد و کودکان حساس و زودرنج زودرنجی در کودکان نشانه چیست؟ کمبود محبت از دیگر عوامل بروز حساسیت زودرنجی است مرگ والدین و تأثیر آن در حساس شدن و زودرنج شدن کودکان تعریف گوشه…

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش حساسیت مصرف کننده به فرهنگ جهانی زیر مقیاس ها: انطباق با روند مصرف – ادراک از کیفیت – پرستیژ اجتماعی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حساسیت مصرف کننده به بازاریابی گاسکی و ایتزل
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۷ هدف: سنجش حساسیت مصرف کننده به بازاریابی زیر مقیاس ها: کیفیت محصول – قیمت – تبلیغات – خرده فروشی / فروش نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حساسیت خانواده به فرزند
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰۱ هدف: سنجش میزان حساسیت خانواده به فرزند نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه حساسیت اخلاقی محقق بازاریابی اسپارکس و هانت
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش حساسیت اخلاقی محققان بازاریابی زیر مقیاس ها: اجتماعی شدن سازمانی – اجتماعی شدن شغلی – دیدگاه – سرایت احساسی – نسبیت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.