مقیاس تاکتیک های تعارض با پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف:سنجش سه تاکتیک حل تعارض (استدلال، پرخاشگری کلامی و خشونت) بین اعضای خانواده زیر مقیاس ها: استدلال – پرخاشگری کلامی و روانی – پرخاشگری فیزیکی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: سنجش سبک های حل تعارض افراد در رابطه با همسر زیر مقیاس ها: سبک یکپارچه – سبک اجتنابی – سبک مسلط – سبک مصالحه – سبک ملزم شده سازندگان پرسشنامه: رحیم معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه بررسی سبک های حل تعارض مدیران زن و مرد مدارس دولتی و غیر انتفاعی

در جوامع امروزی بی شک آنچه که بیش از پیش مورد توجه است نیروی انسانی کارآمد است که به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و مزیت رقابتی مطرح است و مدیریتی که بتواند با ایجاد روابط سالم و مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند موفقیت و پیشرفت و ترقی سازمان ها را موجب شود. از طرف دیگر با توجه به گستردگی و پیچیدگی بیش از پیش سازمان ها و تفاوت در اندیشه ها و نگرش ها و باورها و دیدگاه های افراد، تعارض به عنوان جزء انتخاب ناپذیر زندگی سازمانی در عصر حاضر مطرح است. فلذا در سازمان های آموزشی نظیر مدارس که در واقع تضمین کننده ترقی و تعالی هر کشوری در ابعاد گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و علوم و فن آوری که امروزه بعنوان ابزار قدرت هر کشوری در مجامع بین المللی مطرح می باشند، هدایت درست نیروی انسانی و ایجاد تعامل سازنده بین آنها برای نیل به اهداف آموزشی و پرورشی، نقش مدیریت آموزشی را در هنگام بروز تعارض، اختلاف نظر، تنش و کشمکش در بین افراد که امری اجتناب ناپذیر است از اهمیت بالایی برخوردار می سازد. همچنین با توجه به وجود تفاوت بین سطوح اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان،…

پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر و اوری (CRQ)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش ایده های حل تعارض و توانایی شخص در خلق و ارائه راه حل های برنده – برنده و سودمند به حال طرفین تعارض زیر مقیاس ها: تعارض را امری طبیعی می داند – فضا و موقعیت – شفاف سازی دریافت و برداشت ها – توجه به نیازها به جای خواسته ها – ایجاد رابطه همکاری مثبت و قدرتمند – تمرکز بر آینده با یادگیری از گذشته ها – ارائه گزینه هایی برای سود متقابل – بسط و ارائه کارهای شدنی، هدف گذاری گام به گام تا عمل – ایجاد توافق های مبتنی بر سود متقابل – ملاحظه کاری و مراعات بیش از حد سازندگان پرسشنامه: ویکز و فیشر و اوری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.