پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران
پرسشنامه / آگوست 31, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی توقع مصرف کنندگان از مرکز های تماس شرکت ها زیر مقیاس ها: انطباق – اطمینان – همدلی – قدرت سازندگان پرسشنامه: بورگرز و همکاران معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.