پرسشنامه مزاج (خلق و خو) کودکی (میانه) ۱۲-۸ سال کری (MCTQ)
پرسشنامه / آوریل 15, 2016

تعداد گویه ها: ۵۷ هدف: ارزیابی مزاج (خلق و خو) کودکان سازندگان پرسشنامه: کری معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۱۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش خلق و خوی فرد
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۴۷ هدف: سنجش خلق و خوی افراد زیر مقیاس ها: خلق و خوی مثبت – خلق و خوی منفی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خلق و خوی مالهوترا (MTS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: بررسی خلق و خوی کودکان ۴ تا ۱۴ ساله از طریق مصاحبه با والدین زیر مقیاس ها: مردم آمیزی – تهیج پذیری – نیرو – توجه پذیری – نظم پذیری نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس حالت های روحی پیترسون و سابر (MSF)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: ارزیابی حالت های روحی افراد سازندگان پرسشنامه: پیترسون و سابر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خلق و خو (EAS)
پرسشنامه / سپتامبر 7, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی خلق و خوی افراد و ابعاد آن زیر مقیاس ها: جامعه پذیری – فعالیت – اضطراب نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه تحریک پذیری
پرسشنامه / آگوست 29, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: سنجش خلق و خوها زیر مقیاس ها: جامعه پذیری – سطح فعالیت – هیجان پذیری نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.