پرسشنامه خودشکوفایی تافت
پرسشنامه / ژانویه 15, 2016

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش میزان خودشکوفایی در افراد سازندگان پرسشنامه: رونالد تافت معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس خودشکوفایی اهواز (ASAI)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: سنجش میزان خودشکوفایی افراد معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان خودشکوفایی در رفتار مصرف کننده زیر مقیاس ها: جدایی – پذیرش خود / دیگران – بشر دوستی – ساختار شخصیتی دموکراتیک – حل تعارض – خود به خودی / بی آلایشی – تازگی قدردانی – رابطه وسیله / هدف – خود مختاری / استقلال – شوخ طبعی – مشکل محور – مقاومت در مقابل فرهنگ پذیری – ادراک از واقعیت – روابط میان فردی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۵ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.