مقیاس چندنگرشی تمایل به خودکشی اورباخ و همکاران (MAST)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش تمایل به خودکشی در نوجوانان زیر مقیاس ها: جاذبه زندگی – عدم پذیرش زندگی – جاذبه مرگ – عدم پذیرش مرگ نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس تشخیص افراد در معرض خودکشی
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: اندازه گیری خودکشی گرایی افراد زیر مقیاس ها: مشکلات خانوادگی – میل به مردن و خودکشی گرایی – درماندگی و ناامیدی – مشکلات اقتصادی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۸ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس ارزیابی خودکشی
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی و سنجش درمانگر در مواقع بحرانی خودکشی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه تحلیل تطبیقی نظریه های جامعه شناسی در زمینه علل خودکشی

عنوان پایان نامه: تحلیل تطبیقی نظریه های جامعه شناسی در زمینه علل خودکشی سطح پایان نامه: کارشناسی ارشد تعداد صفحات: ۱۸۹   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.