مقیاس رشد اجتماعی واینلند
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۱۷ هدف: سنجش میزان توانایی فرد در برآوردن نیازهای عملی خود و قبول مسئولیت زیر مقیاس ها: خودیاری عمومی – خودیاری در غذا خوردن – خودیاری در لباس پوشیدن – خودفرمانی – اشتغال – ارتباط زبانی – جا به جایی – اجتماعی شدن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۱۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.