مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش رضایت از زندگی خانوادگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه نوجوان
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش رضایت از زندگی خانوادگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران (SWLS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۵ هدف: ارزیابی میزان رضایت از زندگی و بهزیستی سازندگان پرسشنامه: دینر و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۵ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه کیفیت رضایت و لذت از زندگی اندیکت و همکاران (Q-LES-Q-SF) – فرم کوتاه
پرسشنامه / سپتامبر 12, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش میزان رضایت و لذت از زندگی در ابعاد مختلف عملکرد روزمره در طول هفته گذشته نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پروژه رابطه رضایت از زندگی و سلامت روانی در بین دانش آموزان

سلامتی یکی از مجموعه ها و اجزاء کبفبت زندگی استولی معادل و مساوی آن نیست چرا که سلامتی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی فقدان هرگونه نقص جسمی ، روانی و اجتماعی است حال آنکه کیفیت زندگی احساس رضایت از زندگی است و این زندگی ممکن است با سلامتی همراه باشد یا نباشد پس کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که شامل همه ابعاد زندگی می گردد و سلامت مرکز ثقل کیفیت زندگی است . فهرست مطالب مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت موضوع پیشینه نظری پیشینه عملی هدف کلی اهداف جزئی سوالات فرضیات متغیرهای تحقیق تعریف متغیرهای مورد مطالعه روش تحقیق منابع جامعه و نمونه آماری تعداد صفحات: ۲۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هیوبنر (MSLSS)
پرسشنامه / سپتامبر 1, 2015

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان رضایت از زندگی در دانش آموزان زیر مقیاس ها: خانواده – دوستان – مدرسه – محیط زندگی – خود نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پایان نامه مقایسه میزان رضایت از زندگی، احساس شادکامی و احساس غربت

هدف این تحقیق مقایسه احساس شادکامی، احساس غربت و رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی بود. بدین منظور از بین ۷۲۸۲ نفر دانشجوی دانشگاه چهار گروه ۵۰ نفری (۱۰۰ دختر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) و (۱۰۰ پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شد. روش پژوهش علی ـ مقایسه ای بود و برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای مقیاس رضایت از زندگی داینر (SWLS)، فرم کوتاه شادکامی (OHI) و پرسشنامه احساس غربت (۳۳ ـ HQ) ، با ضریب پایایی به ترتیب ۷۹/۰، ۸۳/۰ و ۷۸/۰ استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) نشان داد که رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000) و احساس شادکامی دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری وجود دارد (P<0.000) و احساس غربت دانشجویان دختر و پسر خوابگاهی و غیرخوابگاهی تفاوت معنی داری دارد (P<0.000). یکی از اهداف مهم روان شناسی و علوم رفتاری ارتقاء بهزیستی بشر است. منظور از رضایت از زندگی را به عنوان قضاوت شخصی از سعادت و بهرورزی و کیفیت زندگی مثبتی برمعیارهای انتخابی هر فرد تعریف کرده اند، همچنین مفهوم رضایت به عنوان یک تجربه ی درونی…

اطلاعیه مهم

کاربر گرامی در صورتی که در خرید مشکل داشتید از طریق زیر با ما تماس بگیرید

تلفن: ۰۹۱۴۷۵۰۳۳۱۷ (تلگرام یا تماس)