پرسشنامه ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی آلن رو
پرسشنامه / ژانویه 14, 2016

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی سبکهای فکری مرتبط با رضایت شغلی سازندگان پرسشنامه: آلن رو معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس رضایت شغلی وود و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش رضایت شغلی زیر مقیاس ها: رضایت از اطلاعات – رضایت از تنوع – رضایت از تکمیل – رضایت از حقوق نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (JDI)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش رضایت شغلی و احساسات فرد نسبت به شغلش زیر مقیاس ها: کار – سرپرست – همکار – ارتقاء – پرداخت سازندگان پرسشنامه: ویسوکی و کروم معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایتمندی شغلی معلمان
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: ارزیابی میزان رضایتمندی شغلی معلمان دوره متوسطه اول زیر مقیاس ها: رضایت از حقوق – رضایت از سرپرستی مدیر – رضایت از همکاران – رضایت از ترفیع – رضایت از کار نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایت شغلی
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش میزان رضایت شغلی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش رضایت شغلی و مولفه های آن زیر مقیاس ها: نظام پرداخت – نوع شغل – فرصت های پیشرفت – جو سازمانی – سبک رهبری – شرایط فیزیکی سازندگان پرسشنامه: مینه سوتا معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایت شغلی مشتری ویژه مراجعان امور بانکی
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۴ هدف: ارزیابی رضایت شغلی در بانک از دیدگاه مشتری زیر مقیاس ها: کارکنان بانک – دستاوردها – خدمات – دسترسی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: ارزیابی رضایت شغلی در کارکنان نیروی انتظامی زیر مقیاس ها: توسعه ارتقای شغلی – ارتباطات سازمانی – توانمندسازی – ایجاد فرصت های یکسان در سازمان – مشارکت – رهبری – فرصت های یادگیری و دست یابی به اهداف – قدردانی – تبیین اهداف و ارزیابی ها – آموزش و توسعه منابع انسانی – تسهیلات و خدمات – حقوق و مزایا – ارتباط با همکاران – مدیریت تغییر و تحول – شرایط و محیط کار نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.