پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر
پرسشنامه / سپتامبر 11, 2015

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: ارزیابی فرهنگ بازارگرایی زیر مقیاس ها: مشتری گرایی – رقابت گرایی – هماهنگی بین بخشی سازندگان پرسشنامه: نرور و اسلاتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه فرهنگ بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه ۱۵ آیتمی
پرسشنامه / آگوست 28, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی فرهنگ بازارگرایی زیر مقیاس ها: مشتری گرایی – رقابت گرایی – هماهنگی بین بخشی سازندگان پرسشنامه: نرور و اسلاتر معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.