مقیاس رقابت جویی لاینر (CS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۵۰ هدف: سنجش رقابت جویی همسران در روابط زیر مقیاس ها: رفتارهای خوشایند – رفتارهای ناخوشایند – رفتارهای خشونت آمیز/اهانت آمیز نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه مزیت رقابتی
پرسشنامه / سپتامبر 13, 2015

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: ارزیابی میزان گرایش بانک یا سازمان مورد نظر به محیط رقابتی زیر مقیاس ها: مزیت مشهود – مزیت پایدار – مزیت پویا – مزیت متجانس – مزیت مرکب نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.