پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه بهداشت روانی
پرسشنامه / ژانویه 29, 2016

تعداد گویه ها: ۴۶ هدف: سنجش بهداشت روانی زیر مقیاس ها: وضعیت مثبت بهداشت روانی – وضعیت منفی بهداشت روانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۳۸۷ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

آزمون آسایش روانی (CS)
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش آسایش روانی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع
پرسشنامه / ژانویه 25, 2016

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: بررسی نگرش بهداشت روانی اجتماع معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

مقیاس نیازهای بنیادی روانی
پرسشنامه / سپتامبر 18, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: سنجش نیازهای بنیادی روانی در افراد جامعه زیر مقیاس ها: خودمختاری – شایستگی – ارتباط نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-25)
پرسشنامه / سپتامبر 15, 2015

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی نشانه های اختلالات روانی از ابعاد مختلف زیر مقیاس ها: جسمانی سازی – وسواس / اجبار – حساسیت بین فردی – افسردگی – اضطراب – هراس – اندیشه پردازی پارانوئید – روان گسسته گرایی نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI)
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۶۶ هدف: ارزیابی تمایلات روان نژندی بزرگسالان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: بررسی وضعیت روانی افراد زیر مقیاس ها: علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی – اضطراب – اختلال عملکرد اجتماعی – افسردگی سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۱۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-12)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش سلامت روانی زیر مقیاس ها: سلامت روانی مثبت – علائم اختلال روانی سازندگان پرسشنامه: گلدبرگ معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد روش اجرا: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۲ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.