مستندسازی تجربیات شغلی رشته عربی برای اخذ رتبه عالی
مستندات تجربیات شغلی / سپتامبر 19, 2015

احساس نیاز به آموختن زبان عربی به بهترین شکلی در دین ماه و کتاب آسمانی ما قرآن کریم مشخص و نمایان است اما از راههای دیگر نیز با توجه به موقعیت می توان استفاده کرد؛ یکی از این راه ها که می تواند به کمک ما بیاید دعوت از عرب زبانان برای حضور در کلاس درس و ایراد سخنرانی و پرسش و پاسخ آسان در کلاس درس با استفاده از کلماتی ساده و قابل فهم؛ بدون مراجعه به کتب لغت است و یا مثلاً بازدید از سفارت یک کشور عربی و یا تشویق به گوش دادن رسانه های صوتی و تصویری عربی … .گروه بندی همیشه در کلاس های درس گاهی در جهت عدالت و کمک به شکوفاسازی استعدادها است به شرطی که مکانیزم همکاری بین اعضای گروه مشخص باشد و اعضای گروه همیشه در دسترس باشند؛ می توان رقابت علمی مناسبی با تقویت انگیزه های بیرونی و درونی ایجاد نمود. می توان از گروهها خواست درسها را به صورت ایفای نقش در کلاس اجرا نمایند منتهای داستانی را بصورت نمایش آماده کنند و در کلاس اجرا نمایند. امروزه یکی از راههای پیشرفت در امر مسائل آموزشی و پرورشی استفاده از راهکارهای علمی و عملی مناسب و اصولی می باشد…