مقیاس اختلال استرس پس از سانحه فوا و همکاران (مصاحبه تشخیصی PTSD براساس معیارهای DSM-IV-TR)
پرسشنامه / ژانویه 21, 2016

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: بررسی اختلال استرس پس از سانحه زیر مقیاس ها: رویداد فشارزا – تجربه مجدد رویداد – اجتناب از محرک های مرتبط با رویداد فشارزا – افزایش برانگیختگی سازندگان پرسشنامه: فوا و همکاران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۳۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.