مقیاس جهت گیری مذهبی (IRS)
پرسشنامه / سپتامبر 17, 2015

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش جهت گیری مذهبی و ابعاد آن زیر مقیاس ها: روی آوری به مذهب – سازمان نایافتگی مذهبی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۳۸۰ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.