پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۱۵ آیتمی
پرسشنامه / جولای 19, 2017

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: اجتنابی – ایمن – دوسوگرا سازندگان پرسشنامه: هازان و شیور معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) هنجاریابی: دارد مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: خودارزیابی دلبستگی بزرگسالان نسبت به افراد مختلف زیر مقیاس ها: وابستگی – نزدیک بودن – اضطراب نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ)
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: اجتنابی – دوسوگرا – ایمن نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه دلبستگی بزرگسال هازان و شیور (AAQ) – نسخه ۲۱ آیتمی
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۲۱ هدف: ارزیابی سبک دلبستگی بزرگسالان زیر مقیاس ها: ایمن – ناایمن اجتنابی – ناایمن دوسوگرا نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.