پرسشنامه شیوه زندگی
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۴۳ هدف: بررسی شیوه زندگی افراد نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک زندگی کارآمدی وزن کلارک و همکاران (WEL)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: سنجش میزان اعتماد و اطمینان خود در کنترل و جلوگیری از رفتار خوردن را در موقعیت های مختلف و وسوسه برانگیز زیر مقیاس ها: فشار اجتماعی – دسترسی به مواد غذایی – هیجان های مثبت – هیجان های منفی – ناراحتی های جسمی سازندگان پرسشنامه: کلارک ، آبرامز ، نیایورا ، ایتون و روسی معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی و خارجی) پایایی: دارد (ایرانی و خارجی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۱۰ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک زندگی صرفه جو
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان صرفه جویی مصرف کننده نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر و همکاران
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: ارزیابی سبک زندگی در جهت ارتقاء سلامت افراد زیر مقیاس ها: تغذیه – ورزش – مسئولیت پذیری در مورد سلامت – مدیریت استرس – حمایت بین فردی – خودشکوفایی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.