پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (معلمان)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: سنجش میزان سازگاری شغلی زیر مقیاس ها: ارزش پیشرفت – ارزش راحتی – ارزش پایگاه – ارزش نوع دوستی – ارزش ایمنی – ارزش خودمختاری – سبک سازگاری نمره گذاری: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.