پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: ارزیابی سبک مدیریت نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک مدیریت تضاد
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی سبکهای مدیریت تضاد زیر مقیاس ها: همکاری – رقابت – اجتناب – هماهنگ – توافق نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک مدیریت
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۲ هدف: ارزیابی سبک مدیریت مدیران زیر مقیاس ها: مدیریت رابطه مدار – مدیریت ضابطه مدار نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه سبک رهبری کلارک (LSS)
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: تعیین سبک رهبری و مدیریت افراد در سازمان زیر مقیاس ها: خودکامه / دستوری – دموکرات / مشارکتی – واگذار کننده / غیر دستوری سازندگان پرسشنامه: کلارک معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۸ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.