پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۵۱ هدف: سنجش شایستگی مدیران و روسای سازمان ها زیر مقیاس ها: مهارت های ارتباطی – تصمیم گیری – تشویق و نوآوری و تغییر – ارتباطات کاری – مهارت های رهبری – مهارت های حرفه ای – به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران – توسعه فعالیت های تیمی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) منبع: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.