پرسشنامه شایستگی های مدیران
پرسشنامه / سپتامبر 10, 2015

تعداد گویه ها: ۴۱ هدف: ارزیابی شایستگی های مدیران معرفی آزمون: دارد مبانی نظری: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی: دارد (ایرانی) پایایی: دارد (ایرانی) مقاله: دارد (رایگان) منبع: دارد تعداد صفحات: ۱۱ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه ارزیابی شایستگی ها
پرسشنامه / آگوست 26, 2015

تعداد گویه ها: ۶۳ هدف: ارزیابی مهارت ها و شایستگی های مدیران واحد آموزش سازمان از طریق مدل ۳۶۰ درجه زیر مقیاس ها: مهارت های ارتباطی – تصمیم گیری – تشویق و نوآوری و تغییر – ارتباطات کاری – مهارت های رهبری – مهارت های حرفه ای – بکارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران – توسعه فعالیت های تیمی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.