پرسشنامه رفتار رهبری شبکه توزیع
پرسشنامه / سپتامبر 9, 2015

تعداد گویه ها: ۹ هدف: بررسی رفتار رهبری شبکه توزیع زیر مقیاس ها: رهبری مشارکتی – رهبری حمایتی – رهبری دستوری نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.

پرسشنامه رضایت اعضای شبکه توزیع
پرسشنامه / سپتامبر 8, 2015

تعداد گویه ها: ۳۷ هدف: سنجش میزان رضایت اعضای شبکه توزیع از سایر شرکت ها زیر مقیاس ها: تعامل اجتماعی – محصول – مالی – همکاری در تبلیغات – سایر کمک ها نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word   توجه: لینک دانلود بعد از پرداخت بصورت فوری ارائه میشود.